Naukowa księgarnio-kawiarnia specjalizująca się w psychologii i naukach pokrewnych (rok założenia 1999)

Prowadzenie biznesu, ekonomia

Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Teoria i praktyka

Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Teoria i praktyka Powiększ zdjęcie
Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Teoria i praktyka
nasza cena: 49,41 PLN
Dostępne:
Nr katalogowy: 9788301142568
Dostępne: zapytaj o dostępność
Słowa kluczowe: badnia, marketingowe, techniki, metody
Opis produktu

OFERTA AKTUALNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Podręcznik akademicki, przedstawiający metody i techniki badań marketingowych dostosowanych do charakteru problemów decyzyjnych polskich przedsiębiorstw. Omawia użyteczność tych badań w procesie formułowania celów działania, wyboru i segmentacji rynku, prognozowania sprzedaży, planowania marketingowego, jego realizacji i kontroli efektywności marketingu. Atutem książki jest uwzględnienie najnowszych badań, przejrzysta struktura i jasność wykładu. Zagadnienia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.

Zespół autorski tworzą wykładowcy i pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, wybitni specjaliści, od lat zajmujący się problematyką badań marketingowych.   Spis treści:   CZĘŚĆ I. FORMUŁOWANIE CELÓW I ORGANIZACJA BADAŃ
Rozdział 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych Krystyna Mazurek-Łopacińska
Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych
Definicja i cele badań
Przesłanki wzrostu znaczenia badań marketingowych
Użyteczność badań marketingowych
Etapy procesu badania marketingowego
Określenie problemu badawczego
Formułowanie hipotez
Opracowanie planu badań
Wybór metod gromadzenia danych
Analizowanie i interpretowanie danych
Sporządzanie raportu z badań
Pytania i zadania kontrolne
CZĘŚĆ II. INFORMACJA RYNKOWA - ŹRÓDŁA, FORMY I NOWE TENDENCJE GROMADZENIA
Rozdział 2. System informacji marketingowej i organizacja badań Krystyna Mazurek-
-Łopacińska
System informacji marketingowej
Organizacja badań marketingowych
Problemy współpracy przedsiębiorstwa z agencją badawczą
Strategiczne badania marketingowe
Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 3. Gromadzenie danych wtórnych
Rodzaje i źródła danych wtórnych
Podsystem informacji wtórnej wewnętrznej Władysława Muszyńska
Podsystem informacji zewnętrznej krajowej Władysława Muszyńska
Zagraniczne źródła wtórne Kornelia Karcz
Jakość danych wtórnych - korzyści i ograniczenia ich gromadzenia Władysława
Muszyńska
Nowe technologie gromadzenia informacji Magdalena Sobocińska
Wykorzystanie Internetu do gromadzenia danych o charakterze wtórnym
Internet jako narzędzie wspomagające proces realizacji tradycyjnych badań
Tworzenie komputerowych baz danych
Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 4. Gromadzenie danych pierwotnych
Wykorzystanie metod ankietowych w badaniu zachowań podmiotów rynku Janusz Marak
Funkcje i rodzaje ankiet
Procedura badania ankietowego
Określenie celu, zakresu i charakteru badania
Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów
Opracowanie planu analizy wyników
Opracowanie kwestionariusza
Badanie terenowe
Weryfikacja uzyskanych odpowiedzi
Obliczanie wyników
Badanie współzależności zmiennych
Sporządzenie raportu z badania ankietowego
Przykład badania ankietowego
Badania panelowe
Panele tradycyjne Janusz Marak
Panele internetowe Magdalena Sobocińska
Metody jakościowe gromadzenia informacji o nabywcach
Obserwacje Janusz Marak
Motywacje jako przedmiot badań marketingowych Grażyna Światowy
Wywiady pogłębione
Pogłębione wywiady grupowe Janusz Marak
Zogniskowane wywiady grupowe Magdalena Sobocińska
Pogłębione wywiady indywidualne Janusz Marak
Badanie emocji, ich pomiar i analiza Grażyna Światowy
Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych Grażyna Światowy
Eksperymenty Janusz Marak
Eksperymenty z jedną zmienną
Eksperymenty z wieloma zmiennymi
Pomiar zmiennych jakościowych Grażyna Światowy
Badanie postaw
Skale pomiaru postaw
Metoda analizy struktury preferencji
Mierzenie zamiarów zakupu
Badania marketingowe przez Internet Magdalena Sobocińska
Specyfika Internetu jako medium badawczego
Klasyfikacja badań związanych z Internetem
Badania ilościowe przez Internet
Etapy procesu jakościowego badania marketingowego przez Internet na przy
kładzie zogniskowanych wywiadów grupowych on-line
Czynniki wpływające na jakość i zwiększające wiarygodność badań przez Internet
Zakres zastosowań badań marketingowych przez Internet Magdalena Sobocińska
Badanie przez Internet produktu i reklamy
Badania serwisów www
Zalety i wady badań marketingowych przez Internet
Międzynarodowe badania oparte na źródłach pierwotnych - podejście kulturowe Kornelia Karcz
Problem ekwiwalencji w międzynarodowych badaniach marketingowych
Ekwiwalencja obiektu badań i próby badawczej
Ekwiwalencja pomiaru i procesu badań bezpośrednich
Wybór metod i technik w badaniach międzynarodowych
Problemy metodologiczne w fazie realizacji i komunikowania wyników międzynaro
dowych badań marketingowych
Opracowanie raportu z badań Władysława Muszyńska
Pytania i zadania kontrolne
CZĘŚĆ III. WYKORZYSTANIE BADAŃ W STRATEGICZNYM PLANOWANIU MARKETINGOWYM
Rozdział 5. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa Krystyna Mazurek-Łopacińska
Badania czynników makrootoczenia
Badanie czynników mikrootoczenia
Analiza konkurencji
Prognozowanie sprzedaży i badanie potencjału rynku
Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 6. Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju Krystyna Mazurek-Łopacińska
Analiza udziału w rynku
Wskaźniki poziomu i struktury udziału w rynku
Analiza dynamiczna udziału w rynku
Udział w rynku jako podstawa określenia strategii przedsiębiorstwa
Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa
Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 7. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych Władysława Muszyńska
Podstawowe pojęcia: rynek, rynek docelowy, segmentacja, poziomy segmentacji
Definiowanie rynku w ujęciu tradycyjnym i marketingowym
Etapy procesu planowania i realizacji marketingu docelowego
Podstawy informacyjne i organizacja procesu segmentacji w przedsiębiorstwie
Organizacja segmentacji w przedsiębiorstwie
Rodzaje informacji niezbędnych w procesie segmentacji
Proces segmentacji - etapy, poziomy, rodzaje
Makrosegmentacja i mikrosegmentacja rynku
Poziomy i rodzaje segmentacji według wybranych kryteriów
Przegląd procedur segmentacji rynku
Warunki skutecznej i efektywnej segmentacji rynku
Warunki użyteczności procesu segmentacji
Ocena atrakcyjności segmentu rynku
Zastosowanie segmentacji - przykłady procedur
Procedura 1: segmentacja rynku dóbr trwałego użytkowania
Procedura 2: zastosowanie segmentacji w procesie pozyskiwania klienta strategicznego
Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 8. Badania produktu Bogdan Sojkin
Przesłanki i istota badań marketingowych produktu
Badania nowego produktu
Cele i fazy badania nowego produktu
Badanie (przesiewanie) nowych pomysłów (idei) na produkt
Badanie koncepcji nowego produktu
Badania prototypu/serii próbnej produktu
Testowanie marketingowe produktu
Studium przypadku Sufit podwieszany Sofit-ROCKWOOLR Polska sp. z o.o.
Badania istniejącego produktu i jego pozycji rynkowej
Badanie nazwy, opakowania i etykiety produktu
Studium przypadku Piwo Dębowe Mocne Kompania Piwowarska SA- badanie
nazwy, etykiety i opakowania Pytania i zadania kontrolne Rozdział 9. Badanie cen Paweł Waniowski
Wtórne źródła informacji o cenach
Testowanie cen nowych produktów
Analiza zależności między przychodami ze sprzedaży a poniesionymi kosztami Analiza kosztów krańcowych 9 5 Cena a cykl życia produktu 9 6 Cena a popyt
Badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny
Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 10. Badania systemu dystrybucji
Uwagi wstępne Władysław Szczepankiewicz
Wybór rodzaju kanału dystrybucji Władysław Szczepankiewicz
Dystrybucja fizyczna jako obiekt badań marketingowych Władysław Szczepankiewicz
Analiza i ocena poziomu obsługi klientów
Czynniki i kryteria oceny poziomu obsługi klientów Władysław Szczepankiewicz Badanie wpływu ekspozycji towarów w punkcie sprzedaży na decyzje nabywców
Barbara Iwankiewicz-Rak
Badanie wpływu jakości pracy sprzedawców na efektywność sprzedaży Barbara
Iwankiewicz-Rak Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 11. Badania skuteczności systemu komunikacji Krystyna Mazurek-Łopacińska
Podstawowe etapy badań nad reklamą
Rodzaje testów i innych metod stosowanych w badaniach nad reklamą
Badanie zasięgu reklamy
Metody oceny skuteczności reklamy
Bilans (podsumowanie) kampanii reklamowej
Pomiar efektów promocji sprzedaży
Pytania i zadania kontrolne
Rozdział 12. Badanie satysfakcji i lojalności klientów Krystyna Mazurek-Łopacińska
Istota i podstawy pomiaru satysfakcji
Program badania i pomiaru satysfakcji klientów
Obliczanie wskaźnika satysfakcji klientów
Krajowe wskaźniki satysfakcji
Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Metody pomiaru lojalności konsumentów wobec marki
Pytania i zadania kontrolne

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Produkty z tego działu


[%carousel%]
Ikony

Psyche.pl 2005-2015. All Rights Reserved.

Kontakt ze sklepem

Zapraszamy do kontaktu!