Naukowa księgarnio-kawiarnia specjalizująca się w psychologii i naukach pokrewnych (rok założenia 1999)

wychowanie ogólnie, pedagogika

Wprowadzanie dzieci w kulturę

Wprowadzanie dzieci w kulturę Powiększ zdjęcie
Wprowadzanie dzieci w kulturę
nasza cena: 7,00 PLN
Dostępne:
Nr katalogowy: 8322912439
Dostępne: zapytaj o dostępność
Podstawowe
Autor:Ferenz Krystyna
Opis produktu

Nie ma takiego momentu w życiu człowieka, w którym—jak to określił F. Znaniecki — nie byłby on „zanurzony" w kulturze. Gdzie i jak żyje, nie zależy tylko od niego i przyrody, ale także od innych ludzi — tych, którzy byli przed nim i jemu współczesnych. Zależy od tego, co wytworzyli we wzajemnym współdziałaniu, zależy od kultury. Tak rozumiana kultura nie stanowi luźnego zbioru wytworów i skutków społecznych, lecz tworzy liczne mniej lub bardziej spójne i trwałe systemy o swoistej strukturze i poziomie obiektywności. Od jednostki, która wchodzi w jej obszar lub jest wprowadzana, społeczeństwo wymaga by przyswoiła określone wartości i obowiązujące normy. Naturalnymi i zorganizowanymi procesami zmian w kulturze, mechanizmami wchodzenia i wprowadzania w nią nowych jednostek, a więc problemem, który można nazwać akulturacją, zajmują się badacze różnych nauk społecznych. Jest to zagadnienie istotne dla celu i sensu ludzkiej egzystencji, i na tyle obszerne, że badacz każdorazowo wybiera tylko pewien aspekt interesującej go rzeczywistości. W tej pracy jest to aspekt pedagogiczny. Koncentruję uwagę na jednostkach, które są w stadium początkowym świadomego podejmowania udziału w życiu kulturalnym, nazwanym tu wprowadzaniem w kulturę. Sfera rzeczywistości, którą próbuję opisać, mimo wielu swoistych właściwości nie daje ująć się w wyraźne granice poznawcze zarówno na poziomie abstrakcyjnych konstrukcji, jak i realnych obszarów badawczych. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, dotyczy dwóch różnych i bardzo znaczących zakresów rzeczywistości społecznej. Jednym jest kultura społeczeństwa, która jeśli nawet zostaje uchwycona w badaniu, w pewnym momencie, ukazuje swój dynamizm i swoją złożoność. Drugim zaś jest wprowadzanie młodego członka społeczności w jej obszar. „Wprowadzanie" jest tu określeniem szeroko rozumianego przygotowania do zrozumienia i przyjęcia treści kultury. Obejmuje więc i naturalne procesy wrastania poprzez codzienny bezpośredni kontakt z rzeczywistością, i celowe zorganizowane działania jednostek i grup, zmierzające do wywarcia pożądanego przez nich wpływu na jednostkę.
Każdy z tych zakresów rzeczywistości społecznej od wieków zwracał uwagę myślicieli i badaczy próbujących opisywać i wyjaśniać ich złożoną strukturę. Odmienne koncepcje badawcze lokowały je w różnych naukach społecznych, tworząc możliwość wielostronnego poznania, a budowane teorie, pozwalające na coraz głębsze rozumienie świata człowieka, ukazywały w tej całości nowe trudne i niewyjaśnione elementy.

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Produkty z tego działu


[%carousel%]
Ikony

Psyche.pl 2005-2015. All Rights Reserved.

Kontakt ze sklepem

Zapraszamy do kontaktu!