Naukowa księgarnio-kawiarnia specjalizująca się w psychologii i naukach pokrewnych (rok założenia 1999)

dzieci duże, szkoła, edukacja

Zdalna edukacja Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia

Zdalna edukacja Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia Powiększ zdjęcie
Zdalna edukacja Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia
nasza cena: 35,00 PLN
Dostępne:
Nr katalogowy: 8389600323
Dostępne: dostępny od zaraz
Opis produktu

Koniec XX wieku upłynął pod znakiem coraz bardziej wszechstronnego zastosowania techniki komputerowej. Początek nowego tysiąclecia to jeszcze szybszy i jeszcze bardziej wszechstronny rozwój technologii informacyjnej. Trudno dzisiaj wskazać jakąkolwiek dziedzinę gospodarki, nauki, działalności zbiorowej i indywidualnej ludzi, w której nie byłoby autentycznej potrzeby czy chociażby racjonalnego uzasadnienia różnorodnego i wszechstronnego wykorzystania komputerów, programów i metod informatycznych. Zadziwiająco szybki rozwój techniki komputerowej i jej zastosowań w systemach informacyjnych wręcz rewolucjonizował wiele dziedzin życia. Bez przesady można stwierdzić, że technika komputerowa i systemy informatyczne zintegrowane z telekomunikacją, a w konsekwencji - sieci lokalne i rozległe, Internet, e-biznes stały się nieodłącznym elementem codziennego bytu: edukacji, pracy, nauki, komunikowania się i funkcjonowania w społeczeństwie, odpoczynku i rozrywki. Systemy komputerowe połączone w rozległe sieci informatyczne stały się częścią cywilizacji, podstawą funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
Szczególną rolę w społeczeństwie informacyjnym spełnia edukacja, przygotowująca ludzi do uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego, w tym zwłaszcza do funkcjonowania zawodowego. W tym zakresie jednym z wyznaczników społeczeństwa informacyjnego jest potrzeba ciągłego uczenia się, aby osiągnąć sukces zawodowy, nadążyć za rozwojem dziedzin wiedzy, dopasować się do potrzeb rynku pracy, lepiej wykorzystać szansę życiowe. Oznacza to potrzebę przystosowania do takiej działalności systemów edukacyjnych, bowiem zinstytucjonalizowane i profesjonalnie zorganizowane formy edukacji prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, wspierane przez odpowiednio dobrane i wyposażone systemy techniczne - informatyczne systemy edukacyjne, są bez wątpienia bardziej efektywne, niż nawet najlepiej zorganizowana i umiejętnie realizowana samoedukacja.
Od czasu gdy rozwój telekomunikacji umożliwił łatwe komunikowanie się na odległość, powstały i rozwijają się systemy zdalnej edukacji. Impulsem przyspieszającym rozwój tej dziedziny było powstanie rozległych sieci komputerowych, w tym zwłaszcza Internetu, oraz wykorzystanie w nich nowoczesnych technologii informacyjnych z różnych dziedzin zarządzania, baz i hurtowni danych, baz wiedzy, sztucznej inteligencji itp. Zweryfikowana praktycznie w różnych formach zdalna edukacja wzbudziła ogromne nadzieje, jako szczególna szansa usprawnienia przekazu i wyrównywania możliwości dostępu do wiedzy, wyrównywania i przyspieszania rozwoju cywilizacyjnego, spełniania potrzeby permanentnego uczenia się. Wzbudziła nadzieję wsparcia nauczycieli najefektywniejszymi narzędziami udostępniania i utrwalania wiedzy oraz opanowywania umiejętności jej stosowania. Wzbudziła także wiele wątpliwości i kontrowersji poprzez fakt, że jej zastosowanie niesie wiele zagrożeń, z których zdeprecjonowanie roli nauczyciela oraz uprzedmiotowienie w procesie nauczania zarówno nauczyciela, jak i uczącego się są szczególnie ważne.
Systemy kształcenia na odległość wykorzystujące technologie internetowe są stosunkowo młodą dziedziną zastosowań informatyki, a wiedza na ten temat jest rozproszona i trudno dostępna. Zapotrzebowanie zaś na tę wiedzę ciągle wzrasta, bowiem ponad wszelką wątpliwość została udowodniona potrzeba istnienia i dość szybkiego rozwoju zdalnej edukacji przy wykorzystaniu technologii internetowych. Dotyczy to zwłaszcza społeczeństwa polskiego, w którym poziom wykształcenia pozostaje wyraźnie w tyle za najbardziej rozwiniętymi społeczeństwami Europy i świata. Efektywne i stosunkowo tanie nauczanie na odległość jest szansą dla społeczeństwa na zatarcie różnic i zmniejszenie dystansu dzielącego je od poziomu społeczeństwa informacyjnego i szansą na partnerski udział polskiego społeczeństwa w zjednoczonej Europie już na początku uczestnictwa w rozszerzonej strukturze. To szansa zmniejszenia dystansu dzielącego nas od najlepiej rozwiniętych i zasobnych społeczeństw.
Systemy zdalnej edukacji posiadają pewną, zwykle pomijaną lub niezauwa-żaną właściwość: znacznie łatwiej niż systemy tradycyjne mogą być wykorzystane do edukacji niepełnosprawnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, źe zasadniczym komponentem takiego systemu jest elektroniczna postać treści nauczania, a najistotniejszą właściwością - multimedialność przekazu. Oznacza to, że można do systemu zarządzania włączyć moduły przystosowania do wykorzystania przez ludzi dotkniętych różnymi typami niesprawności, a pragnących komunikować się z systemem wyposażyć w odpowiednie oprzyrządowanie (dla ludzi z dysfunkcją narządów wzroku, słuchu lub ruchu). Oczywiste jest, że już na etapie projektowania takiego systemu konieczne jest uwzględnienie wielu dodatkowych, obarczonych ogromną specyfiką elementów i funkcji, związanych z wykorzystaniem portalu do zdalnej edukacji niepełnosprawnych. Wysiłek taki jednak zdecydowanie powinien się opłacić: to przecież dodatkowy, dość rzadko spotykany element oferty dydaktycznej - nauczanie niepełnosprawnych, a co za tym idzie - szansa na wygranie konkurencji na coraz bardziej zatłoczonym rynku ofert edukacyjnych. W skali społecznej - to szansa na przystosowanie sporej części społeczeństwa dotkniętej niepełnosprawnością na niemal normalne funkcjonowanie na etapie edukacji, a później - na niwie zawodowej i społecznej.

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Produkty z tego działu


[%carousel%]
Ikony

Psyche.pl 2005-2015. All Rights Reserved.

Kontakt ze sklepem

Zapraszamy do kontaktu!